slide 1

Do Pana Ryszarda Opary i społeczności NeOn24

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Tym razem będzie prośba z nutką oferty.

Szanowny Panie Ryszardzie.

      NeOn24 był tym medium na którym okrzepła doktryna gospodarcza i polityczna Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych „KoReUs’. Napisałem sporo notek i w większości przypadków oczekiwałem na : „a co oni na to?”. Komentarze pozwalały mi modyfikować rozwiązania lub pobudzały do kopania głębiej. Czasami zaciekle broniłem swojego, ale zwykle po jakimś czasie ustępowałem. Nie udałoby się bowiem napisać czegoś co pretenduje do „aspiracji politycznych i gospodarczych Polaków”, bez interakcji z żywymi ludźmi. Jest to zatem nasz wspólny dorobek i coś z tym dorobkiem trzeba by zrobić. Ostatnio sporo czasu poświęciłem na opracowanie narzędzia, które mogłoby się przydać do obalenia koteryjno-wasalnego sposobu sprawowania rządów w Polsce. Prosiłbym zatem Pana o objęcie przez NoOn24 patronatu medialnego nad tą inicjatywą. Cóż mogę oferować w zamian? - niewiele, pozalogiem i linkiem na powitalnej zakładce portaliku koreus.vot.pl

Inicjatywa opracowania założeń modelu energetycznego rozwoju kraju

Roman Klimczyk włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zainspirowany wykładem W którym uczestniczyłem w dniu 31 maja 2019 (na targach Chna Expo w Centrum Targowym Ptak Expo w Warszawie),  którego tematyka dotyczyła elektromobilności i wizjonerskich metod pozyskiwania energii, postanowiłem zainicjować tematyczny projekt opracowania modelu rozwoju sektora energetycznego, upatrując w tym sektorze dużego poziomu ważności i wpływu na globalną sytuację gospodarki. Przedstawiłem pokrótce prelegentom : Michałowi Bar oraz panu Rafałowi Czaja założenia działań Konfederacji, wskazując potrzebę rozszerzenia kwestii reform w wielu sektorach gospodarki, przybliżając założenia filarów, jakie wytypowaliśmy do przygotowania modelowych zasad reform. Przedstawiona koncepcja i propozycja współpracy w tym zakresie tematycznym spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wymieniliśmy się kontaktami i ustaliliśmy dalsze działania, głównie oparte na uzupełnieniu oczekiwań i przedstawienia założeń dalszych działań. Zarówno model działań jak i sposób funkcjonowania ewentualnej grupy realizacyjnej związanej z taką formą przygotowania modelu rozwojowego, czy też reformatorskiego wymaga oczywiście jeszcze precyzyjnego opracowania, ale chciałbym aby powstał pewien wzorzec działań i zestaw reguł związany z inicjowaniem tego typu działań związanych z inicjowaniem tematycznych koncepcji reform sektorowych.

 

Żywnościowa Kuracja Uzdrowiskowa

Roman Klimczyk włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

FISZKA PROJEKTU
Osoba zgłaszająca projekt: Jarosław Utrata
Tel/e-mail 503 150 112 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data zgłoszenia
25.10. 2018
I. Robocza nazwa projektu: Opracowanie i wdrożenie Certyfikowanego, Markowego Produktu pod roboczym tytułem „Żywnościowa Kuracja Uzdrowiskowa”
II. Cele główne projektu:
1. Wdrożenie innowacyjnego modelu lokalnej ko-produkcji żywności naturalnej (tzw. „czystej”, pełnowartościowej, funkcjonalnej, etc) i roślinnych produktów leczniczych oraz wykorzystania ich jako kluczowego czynnika kuracji (np. oczyszczających, regenerujących i poprawiających funkcjonowanie niektórych organów i/lub całego organizmu) prowadzonych w placówkach/systemie lecznictwa uzdrowiskowego i/lub innych, lokalnych placówkach w tym m.in. funkcjonujących w systemie opieki zdrowotnej uzdrowiskowej gminny.
2. Wykreowanie (w oparciu o punkt 1.) unikalnej marki polskich uzdrowisk. Opracowanie odp. systemu standaryzacji i gwarancji jakościowej ww. modelu – marki (certyfikat)
3. Pozyskanie nowego impulsu rozwoju gospodarczego do budowy lokalnego ekosystemu gospodarczego, a co za tym idzie podniesienia standardu życia społeczności gmin uzdrowiskowych i kondycji zdrowotnej kuracjuszy.
III. Cele pośrednie projektu:
1. Powołanie regionalnego koordynatora ds. wdrażania, ochrony i rozwoju marki i znaku jakościowego całego łańcucha modelu pt. „Żywnościowa Kuracja Uzdrowiskowa” oraz produktów „Żywność Uzdrowiskowa”
2. Uszczegółowienie projektu oraz jego wdrożenie systemowe na poziomie regionalnym
3. Systemowe wdrożenie projektu na poziomie ogólno krajowym
4. Ewentualna adaptacja i wdrożenie projektu dla potrzeb gmin nie posiadających statusu uzdrowiska
IV. Korzyści wynikające z realizacji projektu:
1. Wprowadzenie nowego, kompleksowego, innowacyjnego Produktu Uzdrowiskowego
2. Poprawa efektywności lecznictwa uzdrowiskowego
3. Budowa i rozwój systemu profilaktyki zdrowotnej opartego na praktycznych efektach tzw. pro-zdrowotnego, regeneracyjnego odżywiania i naturalnej suplementacji diety
4. Poprawa kondycji zdrowotnej lokalnej społeczności
5. Rozwój lokalnej gospodarki, w tym rolnictwa
6. Stopniowe wypieranie złej jakości produktów spożywczych, złych nawyków żywieniowych
7. Zmniejszenie bezrobocia
8. Zmniejszenie ujemnej migracji ludności
9. Rozwój lokalnych więzi społecznych i zdolności kooperacyjnych, kapitału społecznego i strukturalnego, sieciowania współpracy
10. Podniesienie prestiżu Uzdrowiska, konkurencyjności i innowacyjności zaangażowanych w projekt podmiotów w tym głównie uzdrowiskowych
11. Ochrona zasobów naturalnych, poprawa lokalnej bio-efektywności i bioróżnorodności
12. Wzrost dochodów z działalności uzdrowiskowej
V. Specyfikacja projektu:
1. Zamawiający realizację projektu (potencjalni):
a. Gminy Uzdrowiskowe i/lub organizacje je zrzeszające,
b. Podmioty lecznictwa uzdrowiskowego i/lub organizacje je zrzeszające
c. Podmioty kierujące kuracjuszy (np. duże przedsiębiorstwa, touroperatorzy… )
2. Sponsorzy finansujący realizację projektu (potencjalni)
a. Ministerstwa właściwe z punktu widzenia przyszłych interesariuszy i beneficjentów projektu (np. Min. Zdrowia, Min. Rolnictwa, Min. Przedsiębiorczości…)
b. Instytucje rządowe, dostępne projekty regionalne, etc..
c. Samorządy lokalne i regionalne,
d. Duże przedsiębiorstwa finansujące programy zdrowotne swoim pracownikom
3. Koordynatorzy:
a. Szczebel regionalny (Samorząd Regionu, branżowe placówki naukowo – badawcze, IOB)
b. Szczebel krajowy (Min. Zdrowia, wiodące placówki naukowo-badawcze,….
4. Użytkownicy:
a. kuracjusze i społeczność Gmin Uzdrowiskowych (samorządy lokalne)
b. Placówki uzdrowiskowe
c. Rolnicy i współpracujące w projekcie podmioty gospodarcze
d. Placówki oświatowe i naukowe
5. Dostarczający zasoby:
a. Samorządy lokalne
b. Placówki uzdrowiskowe i lokalne podmioty gospodarcze
c. Szkoły i placówki badawcze, branżowe izby gospodarcze
d. Lokalne NGO, instytucje otoczenia biznesu
6. Pozostali interesariusze:
a. Branżowe podmioty zagraniczne
b. Lokalne, krajowe i zagraniczne podmioty turystyki uzdrowiskowej
c. …………………
VI. Przewidywane fazy realizacji projektu:
1. Wyłonienie Zamawiającego i innych niezbędnych do realizacji projektu interesariuszy
2. Promocja projektu/modelu w środowisku Gmin Uzdrowiskowych.
3. Wyłonienie Gmin i/lub podmiotów otwartych na wdrożenie modelu
4. Pilotażowe wdrożenie modelu.
5. Pełne systemowe wdrożenie modelu, znaków i certyfikatów jakości.
6. Dalsza ewaluacja projektu

Region lubelski - prekursor modelu gospodarki rolno-spożywczo-prozdrowotnej?

Roman Klimczyk włącz .

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

DSC03282 miniaturaCzy region lubelski może byc pionierem we wdrożeniu nowego modelu gospodarki rolno-spożywczo-prozdrowotnej?

Jest to pierwsza przestrzeń Wielobiegunowej Sieci Współpracy, projektu Stowarzyszenia KOREUS, mający na celu zmianę modelu gospodarki regionalnej województwa Lubelskiego w zakresie rolno-spożywczo-zdrowotnym.

W dniu 18.05.2019 roku w Lublinie, Konfederaci w składzie Jarek Utrata, Roman Klimczyk, Staszek Duszak i Andrzej Jędrzejewski zorganizowali debatę z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedstawicieli województwa jak również przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości i usług oraz przedstawicieli lokalnych grup działania na temat możliwości wzrostu dochodowości gospodarki rolno- spożywczej województwa lubelskiego w oparciu o nowy model działań związany z koncepcjami rozbusdowy kierunków pro ekologicznych i pro zdrowotnych z wykorzystaniem głównie sektorów roplno spożywczych. Województwo lubelskie ma szczególnie duży potencjał w tym zakresie ze względu na zarówno historyczne walory i stan rozwoju rolnictwa na tym terenie. Dodatkowo ważne są doświadczenia tego regionu w produkcji wyrobów ziołoleczniczych i potencjału w ekologicznych uprawach. Niemniej przedstawione wyniki pobieżnych badań statystycznych nie napawają radością - według ocen danych statystycznych w ciągu ostatnich lat zwiększyło się znacząco zużycie chemicznych środków ochrony roślin, co na pewno przekłada sie na pogorszenie proporcji upraw ekologicznych w stosunku do wielkoprzemysłowych upraw opartych na chemizacji.

Prof. Matyja: Dyplomatyczna bańka mydlana

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dziennik Narodowy

W Polsce mamy do czynienia z dyplomatyczną bańką mydlaną, której powodem jest uchwalenie ustawy Just Act 447 w USA. Od miesięcy czytamy w prasie i w internecie hasła tego typu: „zagrożenie dla dobra Polski”, „cios w polską suwerenność”, „okradanie Polski”, „Żydzi chcą od nas 300 mld dolarów”. Organizowane są liczne protesty i marsze, komentarze i konstrukcja czarnych scenariuszy nie ustają. Żydzi i Izrael oskarżają w odwecie Polaków o antysemityzm. W tych warunkach rodzi się nawet anty-antysemityzm. Krótko mowiąc, „mleko się wylało” – ale czy ta panika jest uzasadniona?

Czego Polacy mogą nauczyć się od Szwajcarów?

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Prof. Miroslaw Matyja

W ostatnich dniach w polskich i polonijnych mediach coraz częściej stykamy się z tekstami dotyczącymi porównania rekompensaty banków szwajcarskich na rzecz amerykańskich organizacji żydowskich przed 20 laty z aktualną „aferą“ dyplomatyczno-emocjonalną wokół ustawy 447 Act JUST. Czy to porównanie ma w ogóle sens? Niniejszy tekst powinien pomoc Czytelnikowi w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie.
Jak było w Szwajcarii?
Proces obejmujący rekompensatę dla żydowskich ofiar banków szwajcarskich nazywany w skrócie Swissbankclaims, miał na celu zrekompensowanie utraconych przez Żydów ich aktywów w bankach szwajcarskich w latach 1933–1945. W 1996 r. w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się dyskusja zainicjowana przez Światowy Kongres Żydowski i adwokata Eda Fagana na temat działalności szwajcarskich banków w czasie II wojny światowej. Organizacja ta domagała się rekompensaty za zatrzymanie przez banki szwajcarskie żydowskich aktywów, których wlasciciele wyginęli w czasie wojny.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23